สนใจทำบุญมูลนิธิที่ไหนดี 2566 ทำแล้วได้บุญจริง ไม่มีหลอก

ทำบุญมูลนิธิไหนดี

โดยทั่วไปแล้ว คนเรานั้นจะมีความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตาและสงสารคนอื่น ซึ่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม การทำบุญ บริจาคสิ่งต่างๆให้แก่ผู้ยากไร้ ก็ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตมีสีสันมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่บริจาค ที่นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังช่วยทำให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอีกด้วย ทางเราจึงขอเชิญชวน ข้าวของ เสื้อผ้า ของกินของใช้ หรือ สิ่งของที่เราไม่ใช้แล้ว สามารถส่งต่อเพื่อแบ่งปันให้กับมูลนิธิฯ และสถานที่ต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมและแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้

ทำบุญมูลนิธิไหนดี มีให้ดูแล้วที่นี่

  1. มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

เป็น  “องค์กรมะเร็ง” ซึ่งจัดตั้งขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องด้วยมีผู้ป่วยมะเร็งและเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ด้วยที่ว่าการรักษามะเร็งจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงแล้ว ยังต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน ประกอบกับผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นมีฐานะยากจน จึงยากต่อการรักษา ทำให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยตรง มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ในปัจจุบันนั้น จะตั้งอยู่ที่ “ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2” และทำหน้ารับบริจาคเงินจากผู้มีจิตกุศลทุกคน ซึ่งสามารถบริจาคได้หลากหลายช่องทาง เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลศิริราช นำไปช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ที่ได้รับการรักษาภายในโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น

เข้าไปบริจาคและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

  1. มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์กรพัฒนาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยี รวมไปถึงงานต่างๆอีกมาก รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนเรื่องราวชีวิต ความเป็นจริงของสังคม และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถสนับสนุนหรือให้ความช่วย ทำได้โดยการ ฝาก / โอนเงินเข้า บัญชี ชื่อบัญชี “มูลนิธิกระจกเงา” จะมีธนาคารต่างๆให้เลือกโอนหรือจะบริจาคเข้าสู้บัญชีโครงการโดยตรงก็สามารถทำได้ และยังสามารถบริจาคของที่ไม่ใช้แล้ว ตามโครงการที่มูลนิธินำเสนอมาได้เช่นกัน

ข้าไปบริจาคและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิกระจกเงา

  1. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโดย มิชชั่นนารีชาวสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้มาพบเจอเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยากลำบาก ทำให้มูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อดูแลเด็กๆเหล่านี้ ซึ่งเปรียบเสมือน ครอบครัว ซึ่งเด็กก็จะได้รับการดูแลจากพ่อแม่อย่างใกล้ชิด ได้รับการสั่งสอน การศึกษา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น กีฬา ดนตรี เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตได้ หากใครต้องการช่วยเหลือ หรือระดมทุนก็สามารถทำได้ ช่วยให้เด็กๆที่ขาดโอกาส ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง

เข้าไปบริจาคและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

  1. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอด เกิดจากแนวคิดของสตรีตาบอดชาวอเมริกัน ที่มีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น โดยทางมูลนิธิช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็นทั้งชายและหญิง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา เป็นองค์กรที่มุ่งช่วยให้ผู้พิการได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ยังช่วยเพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาสทางวิชาชีพให้ เพื่อให้คนพิการนั้นสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อบุคคลรอบตัว โดยสามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆได้ เพื่อโอกาสที่ดีแก่ผู้พิการทางการมองเห็น

เข้าไปบริจาคและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิช่วยคนตาบอด

  1. มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

เป็นมูลนิธิสัตว์ป่าที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าก็ได้มีโครงการต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับ การช่วยเหลือ การรักษาพยาบาลและการพื้นฟู นอกจากจะให้ความช่วยเหลือสัตว์ป่าแล้ว ยังมอบความรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ทราบและเข้าใจ ไม่ทารุณกรรมสัตว์ โครงการเหล่านี้จะช่วยลดการทารุณกรรมสัตว์ ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ได้มีโอกาสดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมในธรรมชาติให้ได้มากที่สุด รับบริจาค ไม่ว่าจะเป็น อาหารสัตว์ ยาเวชภัณฑ์ หรืออื่นๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยให้มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าสามารถดำเนินโครงการต่างๆ ต่อไปได้ เพื่อช่วยเหลือเหล่าสัตว์ป่าที่น่าสงสารกันเถอะ

เข้าไปบริจาคและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

  1. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

เป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือเด็กๆที่สูญเสียพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ในรูปแบบของครอบครัวระยะยาวแบบถาวร โดยเด็กเหล่านี้จะได้รับการเลี้ยงดู ให้พวกเขาได้เติบโตและเป็นหนึ่งในครอบครัวทดแทน เด็กๆจะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบชีพ เลี้ยงดูตัวเองได้ และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข หากใครต้องการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ ก็สามารถเข้าไปได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางมูลนิธิเด็กโสสะแห้งประเทศไทย

เข้าไปบริจาคและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิเด็กโสสะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *