5 สถานที่เรียนแพทย์ เรียนหมอ เรียนพยาบาลที่ไหนดี

ปัจจุบันอาชีพแพทย์เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความต้องการจากหลากหลายพื้นที่มาก ในยุคนี้ถือเป็นอาชีพหนึ่งมีความต้องการจากสังคมมากเป็นอันดับ 1 ไม่แพ้อาชีพต่างๆ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิดและการแพร่ระบาดของโรคต่างๆทำให้อาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่สำคัญในยุคนี้ สำหรับน้องๆพี่ๆที่อยากจะเป็นหมอเราจะมาแนะนำ 5 อันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยม ที่มีคนจบแพทย์มาแล้วจำนวนมากมาแนะนำให้กับ คนที่ยังไม่สามารถตัดสินใจว่าจะเรียนที่ไหนดีแล้วจะไปต่อที่ไหนดี 

แนะนำ 5 อันดับมหาวิทยาลัย ที่มีความเกี่ยวข้องกับแพทย์

1.คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หากต้องการเรียนหมอ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งคำตอบให้คุณได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นรุ่นใหญ่ของประเทศไทยเลย โดยความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทำการสอนเรื่องการแพทย์ สำหรับท่านที่กำลังอ่านบทความนี้ และมีความต้องการที่จะเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยมหิดลหากยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนแพทย์ไหนดี มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งให้คุณได้

แนวทางในการรับเข้าสาขาคณะแพทย์ศาสตร์ 

 1. รับตรงผ่าน กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)
 2. ต้องจบแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น
 3. ต้องมีคะแนน O-NET รวม 5 กลุ่มสาระวิชา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ภาษาไทย) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 4. สอบวิชาเฉพาะ 30%
 5.  สอบ 9 วิชาสามัญ ใช้ 5 วิชา 70% (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 40%, คณิตศาสตร์ 20%, ภาษาอังกฤษ 20%, สังคม 10%, ภาษาไทย 10%)

สำหรับผู้ที่อยากเข้าเรียนสามารถสอบถามได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/

2.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

สำหรับคนที่ต้องการเข้าแพทย์ ขอแนะนำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เป็นหนึ่ง มหาวิทยาลัยที่เป็นท็อปของประเทศไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมาเมื่อหลังสงความโลกครั้งที่2 และสร้างขึ้นจากพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่สำหรับคนที่อยาก เรียนเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เป็นตัวเลือกที่สำหรับคนที่อยาก จะเป็นแพทย์เลย

สำหรับใครที่อยากเข้าเรียน รายระเอียดการเข้าเรียนจะมีดังนี้

ระบบรับตรงผ่าน กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)

 1.  ต้องจบแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น
 2.  ต้องมีคะแนน O-NET รวม 5 กลุ่มสาระวิชา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ภาษาไทย) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 3. สอบวิชาเฉพาะ 30%
 4. สอบ 9 วิชาสามัญ ใช้ 5 วิชา 70% (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 40%, คณิตศาสตร์ 20%, ภาษาอังกฤษ 20%, สังคม 10%, ภาษาไทย 10%)

และทางมหาวิทยาลัยยังโครงการ 3โครงการที่สามารถให้น้องๆเข้าเรียนได้

 1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
 2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
 3. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ

สำหรับผู้ที่ต้องการสามารถสอบได้ที่ https://www.chula.ac.th/ ได้เลยนะครับ

3.วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับคนที่อยากเรียนการทำธุรกิจเกี่ยวกับโดยตรงการแพทย์กับการทำเกี่ยวกลับข้อมูลทางด้านการแพทย์ เช่น ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,ระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์,นักวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์ ทางด้านมหาวิทยาลัยรังสิตจะเน้นการเรียนการสอนด้านงาประเภทนี้ และทางมหาวิทยาลัยสอนเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจทางการแพทย์หากยังไม่รู้ว่าจะเข้า คณะแพทยศาสตร์สาขาไหนดีหรือมหาวิทยาลัยไหนดี มหาวิทยาลัยรังสิตถือเป็นเป็นคำตอบหนึ่งให้คนที่ยังนึกไม่ออกว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรดี

สำหรับใครที่อยากเข้าเรียน รายระเอียดการเข้าเรียนจะมีดังนี้

 1.  ระบบรับตรง (ตุลาคม-สิงหาคม)
 2. สำเร็จการศึกษาม.6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์/คณิต
 3.  เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.5 ขึ้นไป
 4.  สมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยรังสิต

หากจะเข้าแบบ แอดมิชชัน รายระเอียดการเข้า

 1. GPAX 20%
 2. O-NET 30%
 3. GAT 10%
 4. PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 20%
 5. PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 20%

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://www2.rsu.ac.th/m/Default.aspx

4.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หากทำกำลังต้องอยากจะเรียนเพื่อเป็นแผนไทยเดิม ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่มุ่งเน้นในการศึกษาเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการรักษา การฟื้นฟูและการป้องกัน ด้วยวิธีการศาสตร์ภูมิปัญญาแบบไทยๆ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเอก ทางด้านการแพทย์แผนไทย หากคุณอยากจะเรียนหรือทำงานเป็นนักการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์หรือเป็นเจ้าของคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งคำตอบให้ได้สำหรับคนที่อยากจะเป็น แพทย์แผนไทยแต่ยังไม่รู้ เรียนแพทย์ไหนดี

หากคุณอยากจะเข้าคุณต้อง

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ

หากแอดมิชชันนั้นคุณต้องมี

 1. GPAX 20%
 2. O-NET 30%
 3. GAT 20%
 4. PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%

หากคุณสนใจคุณสามารถติดต่อได้ที่https://tu.ac.th/

5.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับคนที่อยู่ภาคเหนือแล้วอยากจะเป็นแพทย์ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งสถานที่มีการผลิดแพทย์ที่เป็นจำนวนมากเป็นต้นๆของประเทศไทย ทางด้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เน้นที่การแพทย์เกี่ยวกับด้านทันตกรรมเป็นสถานที่ผลิดหมอทันตกรรม จำนวน 100คนต่อเลย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นมีหลักสูตรที่มีการให้ลองฝึกฝนกับผู้ป่วยจริง เพราะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ป่วยที่เข้ารับการทดลองเป็นเคสให้นักศึกษาฝึกฝนผ่านการเรียนกว่า 100,000 คนต่อปี หากอยากเรียนเทคนิคการแพทย์ แบบหมอฟัน หลังเรียนคุณสามารถประกอบอาชีพ ทันตแพทย์ในโรงพยาบาล หากท่านไม่อยากทำงานเป็นทันตแพทย์โดยตรงก็สามารถเป็น ที่ปรึกษาบริษัททันตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมได้

หากท่านอยากสมัครเรียน

 1. โควตา 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี)
 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นม.5 หรือ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ
 3. ผ่านการทดสอบของมหาวิทยาลัย

ส่วนระบบรับตรงคุณต้องมี่

 1.  ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 10 % (วิทยาศาสตร์ 40% คณิตศาสตร์ 20% ภาษาอังกฤษ 20% ภาษาไทย 10% สังคมศึกษา 10%)
 2. ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะแพทย์ 30%
 3. O-NET ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 60%

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.med.cmu.ac.th/web/

สรุป

การแนะนำนี้เป็นการแนะนำเพียง5อันดับเบื้องต้นเป็นให้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะไปเรียนแพทย์ไหนดี หยากน้องต้องอยากจะเข้าสาขาไหนหรือมหาวิทยาลัยไหน ควรศึกษาประวัติและความเป็นมาพร้อมเตียมตัวให้พร้อมยิ่งเร็วยิ่งดี และควรตัวสอบสถาพร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสอบ และควรอย่าหักโหมจนมากเกินไป สำหรับคนที่เรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำ สามารถเข้ามาทำงานที่ Rakmor ได้นะมีโคตต้าจำกัด หวังว่าบทความดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ ไม่รู้ว่าเรียนแพทย์ที่ไหนดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *